ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ІСТОРИЧНИХ ЕСЕ 
«ГЕРОЇ В БОРОТЬБІ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: 
ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУСПІЛЬНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЯХ ХХІ СТ.» ІМЕНІ РОМАНА РАТУШНОГО

 


 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді» з 18 вересня до 25 грудня 2023 року проводить Всеукраїнський конкурс історичних есе «Герої в боротьбі за Незалежність України: дослідження національної ідентичності в суспільних трансформаціях ХХІ ст.» імені Романа Ратушного.

Метою заходу є дослідження молоддю боротьби українського народу у відстоюванні незалежності та соборності України в ХХІ ст., включно з Помаранчевою революцією 2004 р., Революцією Гідності 2013–2014 рр. та російсько-українською війною 2014–2024 рр.

Консультації з питань проведення Конкурсу здійснюються за електронною адресою:

method_department_kman@ukr.net

Секретар оргкомітету:

Єлизавета МОЇСЕЄНКО - тел. 067 707-87-62

 


 

ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ 


 

Оголошення результатів та відзначенням переможців планується провести у режимі онлайн 22 січня 2024 р. у день Соборності України.

Конкурс надасть можливість школярам поділитися своїм баченням про роль особистості в буремних подіях сучасної України, відтворити історичний портрет борців ХХІ ст. за незалежність Батьківщини.

До журі конкурсу ввійдуть представники державних та громадських організацій,  українські науковці, діячі культури та мистецтва.

За результатами проведення конкурсу планується видання збірника есе, передбачено вручення сертифіката учасника Конференції, переможці будуть відзначені дипломами.

Для участі у Конкурсі потрібно до 25 грудня 2023 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету method_department_kman@ukr.net заявку та підготовлене есе.

Разом з матеріалами подається наступна інформація:

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце проживання

 

Назва закладу освіти

 

Клас

 

Тема

 

Інформація для контактів (мобільний телефон, електронна адреса)

 

Тема електронного листа має містити прізвище автора та назву конкурсу. Усі есе мають бути надіслані у форматі .doc або .docx, допускається ілюстративний матеріал за темою есе. У конкурсі допускається лише одноосібна участь. Обсяг есе від 500 до 1000 слів. Есе повинно мати назву і бути оригінальною роботою учасника, яка ніде раніше не публікувалася. Плагіат у будь-якій формі призведе до дискваліфікації. Есе повинні бути написані українською мовою.

Загальні вимоги до історичного есе:

технічні вимоги до оформлення есе:

 • шрифт – Times New Roman;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • кегль – 14;
 • відступи від країв аркуша – по 2 см зліва, згори, знизу та справа;
 • додати список використаної літератури – посилання на джерело (наприклад, [1, с. 11]).

загальні вимоги до структури есе:

 • вступ: опис головної думки/тези;
 • основна частина: аргументоване підтвердження позиції автора за допомогою цитат та прикладів з життя видатних діячів та учасників подій;
 • висновок: остаточна позиція автора щодо досліджуваної проблеми.

загальні вимоги до змісту есе:

 • лаконічність викладу матеріалу;
 • обґрунтованість та достовірність наведених фактів;
 • аргументованість та переконливість авторської позиції;
 • оригінальність тексту та самостійність проведеного автором дослідження;

використання та активне залучення спогадів та інтерв’ю учасників історичних подій, записаних автором есе, супроводжених світлинами з особистих архівів героїв есе.

Умови проведення Всеукраїнського конкурсу історичних есе «Герої в боротьбі за Незалежність України: дослідження національної ідентичності в суспільних трансформаціях ХХІ ст.» імені Романа Ратушного

Завантажити

 

 

 
Версія для друку Опубліковано: 20 Вересня 2023
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.