ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ

 

Багато наук вивчають Землю, серед них і ті, що давно склалися, й зовсім молоді, що з’явилися недавно. Фахівець зі спеціальності «Науки про землю» – це особа, яка має здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми. Йому властивий інтерес до навколишнього світу та спостережливість, а ще навички та вміння з  найважливіших напрямів наукових досліджень. Отримайте ці знання та навички разом з нами!

Зареєструватися

 


 

Організаційна структура відділення

Cекція "ГІДРОЛОГІЯ"

Вивчення гідрології сприяє залученню учнівської молоді до пошукової, дослідницької роботи, поглибленню і розширенню знань з гідрології, активізації пізнавальної діяльності. На заняттях у вихованців формуються природничо-науковий світогляд, екологічна культура та громадянська свідомість, здійснюється їх допрофесійна підготовка з природничих наук.

Cекція "МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ"

Заняття в секції спрямовані на формування в учнів прагнення системного пошуку, поглиблення знань у галузі метеорології та кліматології, засвоєння спеціальної наукової термінології, вироблення аналітичного погляду на проблеми сьогодення. природних і соціальних явищ для аналізу та оптимізації їх функціонування.

Cекція "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ"

У секції школярі знайомляться з основними поняттями ГІС та ДЗЗ, їх місцем у науці, зокрема географії, вироблення навичок використання ГІС у дослідницькій діяльності, що є запорукою – формування компетентностей особистості в процесі науково-дослідницької діяльності у галузі географії.

Cекція "ГЕОГРАФІЯ"

На заняттях секції учні вивчають частини географічної оболонки Землі, як відкритої системи, що функціонує під впливом численних факторів, суспільно-географічний аналіз економічних, соціальних та екологічних показників, що характеризують взаємодію суспільства і природи України.

Cекція "ГЕОЛОГІЯ, ГІДРОГЕОЛОГІЯ ТА ГЕОФІЗИКА"

На заняттях секції учні  вивчають   історію розвитку земної кори, її склад, будову, рухи, закономірності утворення і поширення корисних копалин. На заняттях підвищується інтерес учнів до вивчення геології, розвивається їхнє логічне мислення,  розвиваються  дослідницькі уміння науково-дослідницька, пошукова діяльність.

Розклад роботи укомплектованих секцій

Увага! У розкладі можливі зміни. Для уточнення інформації про заняття звертатися напередодні до керівників секцій.

 

Конкурс-захист

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН.

Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, формування в них патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для виховання інтелектуального потенціалу нації.

 

Дізнатися більше про конкурс

 

 Керівники

Савчук
Іван Григорович

завідувач відділення наук про Землю, кандидат географічних наук, автор і співавтор 10 монографій, шкільних підручників та атласів з географії

 

Слободянюк
Тетяна Володимирівна

керівниця секції географії, завідувачка кабінетом,  інструкторка шкільного туризму, Відмінник освіти


 

Руда
Валентина Олексіївна

керівниця секції метеорології та кліматології, методистка, працювала в лабораторіях проєктних інститутів та Київському обласному управлінні екології та природних ресурсів
 

Сукач
Віталій Васильович

керівник секції геології, гідрогеології та геофізики, доктор геологічних наук, завідувач відділу  Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененко НАН України
 

Ліпінський
В’ячеслав Миколайович

керівник секції гідрології, працював  Головою Державної гідрометеорологічної служби України, заступником міністра екології України, Заслужений природоохоронець України
  

Карпенко
Олена Володимирівна

 керівниця секції геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі, аспірантка КНУБА кафедри Геоінформаційні системи управління територій та аспірантка НПУ імені М. Драгоманова факультету педагогіки та психології 

Данилюк
Людмила Анатоліївна

керівниця секції метеорології та кліматології, закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія».

 


 

Контакти керівників секцій  

секція "Гідрологія"

Ліпінський В’ячеслав Миколайович

тел.: +380951244772

e-mail: lvn152@mail.com

 

секція "Метеорологія та кліматологія"

Руда Валентина Олексіївна

тел.: +380508358521

тел.: +380977976738

e-mail: vr2011@ukr.net

 

секція "Географія"

Слободянюк Тетяна Володимирівна

тел.: +380954354744

 

секція "Геологія, гідрогеологія та геофізика"

Сукач Віталій Васильович

тел.: +380504538718

e-mail: svital@ukr.net

 

секція "Геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі"   

Карпенко Олена Володимирівна

тел.: +380503340800

e-mail: lenakarpenko29@gmail.com


 

Залиште заявку на навчання
у відділенні наук про Землю
та приєднуйтесь до учнів
Київської МАН

 

Як перші кроки у науці допомагають тінейджеру у подальшій особистісній реалізації? Дивіться це відео – і ви дізнаєтесь про цей «алгоритм» інтелектуального й характерного становлення особистості…

 

 

Календар заходів

 

 

 

 


 

Наші партнери

 

 


 

Контакти відділення наук про Землю


www.facebook.com/groups/geokman

Адреса: 01011, Київ, вул. П. Мирного, 19

Савчук Іван Григорович, завідувач відділення

Тел: (050) 351-93-66

E-mail: kman_geography@ukr.net

 

Версія для друку Опубліковано: 19 Вересня 2021
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.