Атестація педагогічних працівників

Що таке атестація? Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

  • Атестація є обов'язковою;
  • атестація може бути черговою чи позачерговою;
  • чергова атестація здійснюється раз на п'ять років;
  • умовою допуску до чергової атестації є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації.

Усі питання атестації викладені у Наказі МОН "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників" № 805 від 09.09.2022р.  та Постанові КМУ "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" №800 від 20.08.2019р.

 

 

Особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 року «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»:

п.2. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

п.5 Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи державою-окупантом).

п. 9 Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації.

п. 24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти

п.26 Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

  • Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу позашкільної освіти на 5 років не може бути менше ніж 120 годин.
  • Орієнтовний ПЛАН підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЩОРОКУ затверджується педагогічною радою та оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті не пізніше 25 грудня поточного року.

 

 

 

 

 


Шановні колеги!

Ви можете подати до атестаційної комісії

(на електронну адресу ttiana2407@gmail.com ) документи, які на вашу думку, свідчать про педагогічну майстерність та/або професійні досягнення.

 

На зазначену електронну адресу за бажання та наявності відповідних підстав ви можете 

до 20 грудня поточного року надіслати заяви

на позачергову атестацію та на чергову атестацію

у разі відсутності вашого прізвища у списку осіб, які підлягають атестації у наступному календарному році.

 

 

Версія для друку Опубліковано: 25 Грудня 2022
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.