ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК

 

Сучасна екологія ‒ принципово нова дисципліна, яка розвивається на перетині природничих, гуманітарних і технічних наук та залучає у свій науковий арсенал їхні теоретичні й практичні напрацювання. Адже постійні порушення природної рівноваги екосистеми формує нові вимоги до екологів.  А війна в Україні робить питання екологічної безпеки та спільного майбутнього особливо гострими.

Зареєструватись

 


 

Організаційна структура відділення

Cекція "БОТАНІКА. ЗООЛОГІЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА"

Це об’ємна та багатогранна секція, де є як ботанічні, так й зоологічні напрями. Допомога молодих фахівців пов'язана з основною професією в галузі ботаніки, зоології та ветеринарної медицини. 

Але ж, зазвичай, наші школярі обирають ботанічні дослідження, тому акцент даємо на цю сферу. Ви познайомитесь з різноманітністю рослинного світу, зможете виконати експериментальні дослідження, навчитись користуватись лабораторним обладнанням, опанувати методи мікроклонування рослин. В теплицях Національного ботанічного саду зможете спостерігати інтродуковані декоративні види рослин. Ми познайомимо вас з флористичним моніторингом, геоботанічною картографією, ландшафтним дизайном. Впевнені, що для багатьох юнацьке захоплення з часом трансформується в покликання, а робота в нашій секції, допоможе у виборі професії.

Кар'єрні перспективи:

Секція допомагає формувати професійні інтереси учнів.

Заняття у цих розділах як розширює знання навчань у сфері природних наук, так й дає практичні знання, які можуть стати основою подальшого вибору професії та кар'єрного зростання.

У сфері ботаніки є низка професій, які мають різну освіту та кваліфікацію:

Ботаніки – фахівці, які вивчають життя рослин, їх особливості, класифікацію, екологію, фізіологію тощо.

Етноботаніки – фахівці, які збирають та систематизують народні знання про рослини; захоплюються культурою, традиціями та історією народів.

Фітогеограф: фахівець, який займається географічним розташуванням рослин та взаємодією рослинних угруповань із середовищем.

Генетик-ботанік: розглядає генетичні особливості рослин, їх схрещування, виявлення різних генетичних аспектів.

Ландшафтний дизайнер: спеціаліст зі створення естетично привабливих та функціональних ландшафтів.

Куратор ботанічного саду та дендрарію: фахівець з управління, контроль та розвитку ботанічних колекцій рослин.

Також фахівці ботанічного спрямування працюють у вищих навчальних закладах, наукових установах, проводять експерименти та навчають студентів.

Але не можемо обійти й професії, пов’язані із зоологією.

У сфері ветеринарії також можна окреслити низку професій:

Грумер: все більше господарів віддають перевагу франтівському вигляду своїх улюбленців не тільки перед змаганнями. Грумери миють, стрижуть, тримінгують шерсть, розплутують ковтуни, підрізають пазурі. Працюють приватним чином або в салонах краси для тварин.

Агент по захисту домашніх тварин це інспектор спеціальної рятувальної служби. Його завдання – припиняти випадки жорстокого поводження з тваринами. І всякий, хто заподіює тварині страждання, повинен відповісти перед законом.

Зоопсихолог – це психолог, що спеціалізується на поведінці тварин. Усвідомлена, постійна і планомірна турбота про слабких і беззахисних - це одна з ознак цивілізованого суспільства.

Фелінолог: фелінологія – вивчає анатомію, генетику, фізіологію і розведення свійських котів. Експерт-фелінолог - знавець стандартів котячих порід,  працює на котячих виставках. Фелінологів-зоотехніків можна віднести фахівців зооіндустрії, що випускають корм, вітаміни для кішок і засоби догляду за ними (шампуні, ліки тощо). Фелінолог-заводчик займається виключно розведенням кішок.

Хендлер: хендлинг – це розділ кінології, присвячений мистецтву демонстрації собаки на виставках, а також підготовці до них (ринг дресура, підготовка екстер'єру…). А хендлер – фахівець з підготовки та демонстрації собак на виставці.

Cекція "ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. ЛІСОВЕ І САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО. АГРОНОМІЯ"

Секція зосереджена на знайомстві школярів із поняттями охорони довкілля, раціонального природокористування, біоценології лісу, питань збереження та охорони лісостану, проблемам вивчення лікарських та отруйних рослин, а також питанням агротехніки вирощування сучасних сільськогосподарських культур.

Набутий вами досвід дозволить не лише сформувати наукове бачення проблем довкілля, а й назавжди залишить у ваших серцях любов до природи та бажання захищати кожну ланку у складному ланцюгу біосферних лабораторних досліджень у лабораторіях УДУ імені Михайла Драгоманова та Національної академії наук України.

У галузі лісового та садово-паркового господарства є низка професій, пов'язаних з управлінням, переглядом, розглядом та дозволом довідок, садів та парків:

Лісівник: фахівець, який займається управлінням та доглядом за лісами, включає роботу з лісозаготівлями, збереженням від шкідників.

Агроном-садівник: спеціаліст, який займається пошуком насіння в садах, включає вибір сортів, їх збереження, а також оптимізацію агротехніки.

Дендролог: спеціаліст, який займається деревами, їх видами, класифікацією, екологією.

Лісовий еколог: дослідник, який запроваджує взаємозв'язок між лісовими екосистемами та інфраструктурами, а також включає господарську активність на лісових ресурсах.

Екоаудитор: спеціаліст, що проводить аудит діяльності промислових підприємств і дає рекомендації щодо зниження впливу їх виробничого циклу на навколишнє середовище за рахунок модернізації технології, зміни практик і методів роботи.

Інженер лісової техніки: спеціаліст, який виконує технічну роботу в лісовому господарстві, включає обслуговування машин і пристроїв.

Всі ці споріднені професії являють собою кілька напрямків, які об'єднуються в галузі лісового та садово-паркового господарства, вони включає різноманітні спеціалізації та можливості для кар'єрного зростання.

Cекція "ЕКОЛОГІЯ"

Сьогодні екологія поєднує усі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки з метою пошуку шляхів оптимального розвитку людства та нових методів збереження біосфери планети. Екологія – це одночасне дослідження всіх взаємин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища. Інструментами того пізнання є спостереження, проведення дослідів, висування теорій, які пояснюють ці явища.

Екологічна наука – велика галузь людського знання, що вивчає взаємодії організмів і їх угруповань із навколишнім середовищем з застосуванням як загальних наукових (фізики, хімії, математики, біології), так і власних методів дослідження (біотестування, екологічної індикації, екологічного моніторингу, аерокосмічної реєстрації, екологічного моделювання). Під час навчання в секції ви ознайомитеся з розділами теоретичної і прикладної екології та матимете можливість проводити експериментальні, пошукові науково-дослідницькі роботи на базі лабораторій Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та інших наукових установ.

Професії, де знадобляться знання проблем екології: 

Еколог (інженер-еколог) - фахівець, який займається аналізом ситуації і розробкою заходів для зменшення існуючої чи можливої шкоди природі. Еколог з’ясовує причини катаклізмів природи і розробляє шляхи зниження людського впливу на навколишнє середовище.

Урбаніст: хоча урбаніст є фахівцем, який відповідає за планування всередині міста, йому не обійтися без знань в області екології. Його робота спрямована на те, щоб зробити мегаполіс зручним для життя, пересування, відпочинку: транспортна розв'язка, ландшафтний дизайн, архітектура, комерційна і житлова забудова.

Фахівець ДОПНВ: міжнародне перевезення небезпечних вантажів повинне відбуватися за умови дотримання Європейській Угоді про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ). Тому кожному підприємству та кожної транспортної компанії, що працює з небезпечними вантажами, потрібен фахівець, який відповідає за безпеку їх при перевезенні. Він працює з документацією, співробітниками компанії, з державними службами.

Секція "ЕКОДИЗАЙН"

Сфера екодизайну — це справді новий напрямок, який швидко розвивається у бік підвищення інтересу до екологічних та сталих розробок.

Це поєднання новітніх підходів із дослідженням, дизайнерським мисленням та концепції відтворення природного середовища. Ви дізнаєтесь що таке біоніка, натургаден, дощові та ксерофітні сади. А також зможете дослідити самостійно екосистемні послуги обраного середовища.

Наші ідеї професій, пов'язані з екодизайном:

  • Екодизайнер: спеціаліст, який дотримується принципів екологічності в дизайні продуктів, інтер'єрів, упаковці; знижує негативні дії та кількість матеріалів, вибирає матеріали або дизайн з мінімальною кількістю відходів.
  • Фахівець з екологічного планування: аналіз, особливості будівельних проектів для населення та розробка альтернативних екологічних варіантів.
  • Ландшафтний архітектор з питань будівництва: професіонал, який створює естетичні та екологічно обґрунтовані ландшафти, використовує природні матеріали та енергоефективні технології.

Ці професії демонструють великі можливості у сфері екодизайну, які є динамічними та мають великий потенціал для розвитку у великому бізнесі.

Розклад роботи укомплектованих секцій

Увага! У розкладі можливі зміни. Для уточнення інформації про заняття звертатися напередодні до керівників секцій

 

 

Конкурс-захист

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН.

Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, формування в них патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для виховання інтелектуального потенціалу нації.

 

Дізнатися більше про конкурс

 

 Керівники

 

Ісаченко
Олена Миколаївна

 
завідувачка відділення; керівниця секції ботаніки, зоології, технології виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина; біологиня, викладачка біології та хімії


Назаренко
Володимир Іванович

 
керівник секції екології, провідний науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, кандидат біологічних наук


 

Мегалінська
Ганна Петрівна

керівниця секції охорони довкілля та раціонального природокористування; лісового і садово-паркового господарства; агрономії, доцентка кафедри здоров’язбережувальної освіти та фізичної рекреації факультету фізичного виховання, спорту та здоров’я Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидатка біологічних наук

Дзиба
Анжела Андріївна

керівниця секції екодизайну,
доцентка кафедри ландшафтної архітектури та фітодизайну Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, кандидатка сільськогосподарських наук

 

Никитіна
Анастасія Дмитрівна

 
методистка відділення; магістр за спеціальністю "Садово-паркове господарство"
 


 

Контакти керівників секцій

  

секція  "Ботаніка. Зоологія. Технологія виробництва продукції тваринництва та ветеринарна медицина"

Ісаченко Олена Миколаївна

тел.: +380990775572

e-mail: man-kiev-en@ukr.net

 

секція "Охорона довкілля та раціональне природокористування. Лісове і садово-паркове господарство. Агрономія"

Мегалінська Ганна Петрівна

тел.: +380507446237

e-mail: anna.megalin@ukr.net

 

секція "Екологія"

Назаренко Володимир Іванович

тел.: +380502430160

e-mail: nazarecokman@gmail.com 

 

секція "Екодизайн"

Дзиба Анжела Андріївна

тел.: +380679382100

e-mail: orhideya_oncydium@ukr.net

 


 

Залиште заявку на навчання
у відділенні екології та аграрних наук
та приєднуйтесь до учнів
Київської МАН

 

Як перші кроки у науці допомагають тінейджеру у подальшій особистісній реалізації? Дивіться це відео – і ви дізнаєтесь про цей «алгоритм» інтелектуального й характерного становлення особистості…

 

Календар заходів

 

 


 

Фотогалерея

 

 


 

Наші партнери

 

 


 

Контакти відділення екології та аграрних наук


//facebook.com/kiev.ecology/

Адреса: 01011, Київ, вул. П. Мирного, 19

Ісаченко Олена Миколаївна, завідувач відділення

Тел: (099) 077-55-72

E-mail: man-kiev-en@ukr.net

 

 

Версія для друку Опубліковано: 19 Вересня 2021
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.