Увага! Закінчується голосування Фестивалю стартапів «Class-іdея 2020».

Увага! Закінчується голосування Фестивалю стартапів «Class-іdея 2020». Обирайте перспективні роботи! Россовська Марія, проєкт № 62. «Фітогемаглютиніни як замінники моноклональних цоліклонів. Економічна вигода». Посилання на голосування:https://stemup.cc/
Історично доведено, що показник груп крові є важливою характеристикою для підтримки здоров’я людини. Цей показник є важливим джерелом інформації як при переливанні крові, так і при визначенні особливостей характеру людини. Для визначення груп крові за Ландштейнером, використовують моноклональні цоліклони. Технологія виготовлення цоліклонів вимагає методів генної та клітинної інженерії, тому актуальним є пошук дешевих природних індикаторів груп крові. Такими індикаторами, на наш погляд, можуть бути лектиновмісні рослинні витяжки.

Мета роботи: спроба створення алгоритму визначення груп крові за допомогою лектиновмісних витяжок з рослинної сировини.

Об’єкт дослідження: фітогемаглютиніни плодів Sophora japonica L. (софора японська), плодів Lotus tetragonolobus L. (лядвенець чотирьохкрилий), плодів Vicia cracca L. (мишачий горошок) та плодових тіл Marasmius oreades BOLTON (опеньок луговий).

Предмет дослідження: вплив лектинів софори японської, лядвенця чотирьохкрильного, мишачого горошку і опенька лугового  на еритроцити чотирьох груп крові людини.

Гіпотеза дослідження: лектиновмісні витяжки досліджуваних рослин та грибів можуть стати індикаторами груп крові.

Методи дослідження: аналіз, синтез,  порівняння, узагальнення та систематизація теоретичного і емпіричного матеріалів, спостереження, науковий експеримент, методика Луцика, методика виділення лектинів, методика вивчення аглютинації.

Після вивчення гемаглютинуючої активності лектиновмісних витяжок з Sophora japonica L., Lotus tetragonolobus L., Vicia cracca L. та Marasmius oreades  BOLTON відносно еритроцитів чотирьох груп крові людини, нами зроблені такі висновки:

  • Витяжка з Sophora japonica проявляє анти-В активність, тому сильно аглютинує еритроцити третьої групи крові і майже не проявляє активності до четвертої групи.

  • А фітогемаглютинін з Lotus tetragonolobus склеював еритроцити першої та другої групи, але не виявив гемаглютинуючої активності по відношенню інших груп крові.

  • Витяжка з Vicia cracca не виявила гемаглютинуючої активності у першій групі, майже не склеювала другу і третю групу, але сильно аглютинувала еритроцити четвертої групи.

  • Лектиновмісна витяжка з Marasmius oreades BOLTON аглютинувала еритроцити усіх груп, окрім першої.


Отже, за допомогою створеної таблиці аглютинації для даних фітогемаглютининів можна визначати групи крові людини.

Зведені дані аглютинації для даних фітогемаглютинінів за посиланням:https://kman.kyiv.ua/wp-content/uploads/2020/04/na_sajt_rossovs_ka_klass_ydeya.pdf

 

 

Версія для друку Опубліковано: 17 Квітня 2020