Основні завдання проекту:

  1. Надання учням безкоштовної можливості на власні очі побачити функціонування економічних об’єктів, зрозуміти економічні процеси та явища, які у них відбуваються.
  2. Набуття учнями знань, вмінь, навичок, ставлень, моделей поведінки, необхідних при виконанні основних економічних ролей – споживачів, найманих працівників, роботодавців та підприємців.
  3. Підвищення рівня мотивації учнів до глибшого вивчення економіки та активної участі у її функціонуванні у майбутньому.
  4. Профорієнтаційне самовизначення старшокласників.
  5. Набуття вихованцями навичок групової діяльності, формування команди.
  6. Підвищення самооцінки учнів через набуття нових компетенцій, створення ситуацій успіху.
  7. Виховання у старшокласників почуття патріотизму до вітчизняного виробника та поваги – до іноземного; здорового способу життя; дбайливого ставлення до вичерпних ресурсів.

 

Зміст проекту: регулярна організована колективна пізнавальна діяльність з відвідування учнями та педагогами економічних об’єктів – підприємств, пам’ятних місць, музеїв, виставок тощо з освітньою та науковою метою під керівництвом кваліфікованого спеціаліста-екскурсовода. Безперечними перевагами навчальних екскурсій перед іншими формами навчальних занять виступають: високий ступінь ефективності, наочності та емоційної насиченості; поєднання пізнавальної діяльності з відпочинком; можливість бути у складі змішаної групи учасників; визначальна роль інтересу в мотивації пізнання; велика активність суб’єктів. Слід підкреслити, що під час таких заходів розвиваються міждисциплінарні зв’язки через вивчення історичного, культурного, соціального, психологічного, фізіологічного, економічного, комунікативного, естетичного, технічного та інших аспектів. Навчальні екскурсії проводяться як перед вивченням нових економічних понять з метою створення необхідних уявлень для їх формування, так і після вивчення певної теми – для закріплення, конкретизації, удосконалення знань, вироблення вмінь і навичок.

 

Партнери проекту:

  • вітчизняні та іноземні підприємства, які відкриті до організації безкоштовних навчальних екскурсій для юних економістів;
  • відділ профорієнтації та профнавчання Київського міського центру зайнятості;
  • Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності»

 

Контакти:

E-mail: ekono-man@ukr.net