Співробітники відділення економіки виступили на міжнародній науково-практичній конференції

Співробітники відділення економіки виступили на міжнародній науково-практичній конференції 29–30 вересня завідувач відділення економіки Київської МАН Аліна Миколаївна Піліна та завідувач кабінету відділення економіки Олена Володимирівна Кагляк взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань». Захід відбувся у конференц-залі Інституту педагогіки НАПН України. Організаторами конференції виступили: МОН України, НАПН України, Інститут модернізації змісту освіти МОН України, Інститут педагогіки НАПН України; Інститут обдарованої дитини НАПН України; Університет банківської справи, Академія фінансового управління, НЦ «МАНУ», Університет менеджменту освіти НАПН України, Міжнародна асоціація фінансової освіти дітей та молоді «Aflatoun» (Нідерланди), Люблінський університет ім. Марії Кюрі-Склодовської, Краківський економічний університет, Інститут спеціальної педагогіки ім. М. Гжегожевської (Республіка Польща).


А.М. Піліна та О.В. Кагляк підготували доповідь на тему «Можливості позашкільних навчальних закладів у розвитку економічної освіти школярів на прикладі Київської Малої академії наук учнівської молоді» та відповідну статтю, яка була опублікована у збірнику матеріалів конференції. Вони систематизували типові чинники-блокатори науково-дослідницької роботи економічного спрямування серед учнівської молоді столиці:
 • низький рівень престижності науки в суспільстві;


 • відсутність внутрішньої мотивації більшості учнів та педагогів до науково-дослідницької роботи;


 •  відсутність потужної системи зовнішнього стимулювання учнів та їхніх наставників;


 •  недостатній рівень професійної підготовки педагогічних кадрів до викладання економічних дисциплін та основ науково-дослідницької роботи;


 • недостатня увага до вищеназваних дисциплін у типовому розкладі;


 • нерозуміння з боку адміністрації значущості та важливості останніх;


 • перевантаженість учнів широким спектром дисциплін;


 • відсутність у більшості навчальних закладів ефективно організованої системи науково-дослідницької роботи економічного спрямування з обдарованими учнями.

Працівники КМАНУМ наголосили на важливості доступу талановитих учнів до діяльності позашкільних навчальних закладів як альтернативі традиційній системі економічної освіти та науково-дослідницької роботи, а також на необхідності формування ефективних моделей розвитку економічної освіти та науково-дослідницької роботи учнівської молоді в останніх.Доповідачі виділили компоненти ефективної моделі розвитку економічної освіти у відділенні економіки Київської Малої академії наук учнівської молоді:
 1. Розширення економічного кругозору та формування компетенцій науково-дослідницької роботи учнівської молоді за межами шкільної програми.


 2. Організація виконання учнями індивідуальної наукової роботи економічного спрямування під опікою керівників секцій.


 3. Створення умов для презентації учнями власних досягнень у науково-дослідницькій роботі на різноманітних заходах районного, міського, всеукраїнського та міжнародного рівнів.


 4. Пошук партнерів (серед бізнесових, державних та громадських організацій) та розвиток співпраці з ними в інтересах талановитих та обдарованих учнів.


 5. Видавнича діяльність для задоволення потреб цільової аудиторії.Інші учасники конференції у своїх доповідях порушували такі питання:
 • інноваційні моделі розбудови економічної освіти;


 • інформаційно-освітній простір формування основ фінансової грамотності учнівської молоді: методологічні основи проектування та використання;


 • проектування навчальних курсів та електронних підручників у галузі економічної освіти та фінансової грамотності;


 • економічна освіта та фінансова грамотність: шляхи запровадження, перспективи та проблеми;


 • застосування сучасних ІТ-технологій щодо формування навчального середовища у галузі фінансової освіти;


 • перспективи та проблеми підвищення кваліфікації вчителів до запровадження інноваційних освітніх технологій та методів навчання у сфері фінансової грамотності;


 • трансферт знання як основа формування економіки знання;


 • застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у програмуванні та плануванні фінансів населення.

Також відбулися дискусії за такими напрямами:
 • Науково-організаційні, методичні та правові засади впровадження економічної освіти та фінансової грамотності серед учнівської молоді.


 • Методичні, психологічні, комунікаційні та практичні аспекти підготовки тренерів та вчителів для викладання курсів фінансово-економічної грамотності у загальноосвітніх навчальних закладах.На конференції доповідачі зачепили важливі й актуальні теми. Так, Анжела Кузнєцова, перший проректор Університету банківської справи, розповіла про моделі інтеграції фінансової освіти в національні шкільні програми і національні стандарти фінансової грамотності, зважаючи на міжнародний досвід.Про онтологічний підручник як системну складову трансферу знань доповів заступник директора з наукової роботи НЦ «МАНУ» Олександр Стрижак.Надзвичайно важливу тематику щодо впровадження дослідницької економічної освіти представила доцент кафедри економічної кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Тетяна Затонацька.Проект «Фінансова грамотність в Україні: досягнення та перспективи» презентувала начальник навчально-методичного відділу Університету банківської справи Олена Рябова.Проектні та ігрові технології у викладанні економіки в середній школі висвітлила завідувач лабораторії змісту та інновацій гуманітарної освіти Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка Надія Майбогіна.Психологічні практики мотивування дорослих як агентів цілеспрямованої економічної соціалізації школярів презентували доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Дембицька та старший науковий співробітник Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України Ірина Зубіашвілі.Особлива цінність участі у міжнародній науково-практичній конференції для співробітників відділення економіки Київської МАН полягала у знайомстві з потенційними партнерами у спільних ініціативах щодо підвищення рівня фінансової грамотності та економічної психології школярів через методичну підготовку їхніх викладачів.Версія для друку Опубліковано: 03 Жовтня 2016