КМАН Київська Мала академія наук

Юні філософи у полоні мультимедійних технологій

Юні філософи у полоні мультимедійних технологій А як інакше у наш час? Вихованці секції «Філософія» відділення філософії та суспільствознавства разом із керівницею Катериною ГОНЧАРЕНКО цього разу зустрілись онлайн.

Дуже важливо навчитись приймати оптимальні рішення, аналізувати, формувати дослідницькі та пошукові уміння. Але не менш важливим є застосування та використання мультимедійних засобів, технологій. Все це йде на користь інтенсифікації навчального процесу та власній науково-дослідній діяльності.

В умовах сучасного інформаційного суспільства виникає нагальна потреба інформатизації освіти. Її мета полягає у глобальній раціоналізації інтелектуальної діяльності через використання нових інформаційних технологій, радикального підвищення ефективності та якості підготовки. Усе це відповідає вимогам постіндустріального суспільства, сучасному типу мислення та світосприйняття.

Особливо відчутним це стало в умовах сьогодення: дистанційне, змішане навчання інтенсифікує процес застосування технологій. Крім того, використання мультимедійних технологій у процесі навчання дозволяє дещо систематизувати, а місцями навіть полегшити навчальний процес, певною мірою удосконалити та виробити алгоритм освітнього процесу.

Під час зустрічі її учасники обговорювали і визначали рівень власного застосування мультимедійних засобів, приділили увагу тому, яким чином мультимедійні засоби можуть використовуватись і позашкільній проєктній діяльності і як вони сприяють підвищенню рівня самостійної/індивідуальної роботи, шукали відповідь на запитання чи можна визначити цей процес як позитивне явище.

.