КМАН Київська Мала академія наук

Всеукраїнська науково-практична конференція «70 років Декларації прав людини: здобутки та перспективи»

Всеукраїнська науково-практична конференція «70 років Декларації прав людини: здобутки та перспективи»


6 грудня вихованці відділення філософії та суспільствознавства Київської МАН взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «70 років Декларації прав людини: здобутки та перспективи».

Свої вітання учасникам конференції виголосили Кушерець Василь Іванович, голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України; Ведєрніков Юрій Анатолійович, ректор Університету сучасних знань, кандидат юридичних наук, професор; Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мaла aкaдемiя наук учнівської молоді»; Сафронова Оксана, старший соціальний працівник міжнародної організації HealthRight International «Право на здоров’я» в Україні; Мацко Анатолій Степанович, професор кафедри публічно-правових дисциплін Університету сучасних знань, кандидат юридичних наук, доцент та інші.

На заході були присутні представники закладів освіти, студенти, аспіранти, поважні діячі науки, практикуючі юристи  – всі, хто у своїй роботі торкається права, аспектів та дій, бо саме для цих людей річниця Загальної декларації прав людини є одним з найбільших професійних свят.

На пленарному засіданні конференції поряд з відомими науковцями та фахівцями виступили талановиті вихованці відділення філософії та суспільствознавства Київської МАН:

1. Костюшко Уляна Вікторівна, вихованка секції «Правознавство», тема «Сталість основних положень Конституції України як запорука збереження української державності».

2. Ковач Ольга  Володимирівна, вихованка секції «Педагогіка», тема «До питання прав людини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського».

3. Абрамович Ксенія Ігорівна, вихованка секції «Соціологія», тема «Громадський рух «Діти – посли миру» як один із факторів формування громадянської свідомості та правової обізнаності молоді».

4. Листопадська Наталія Володимирівна, вихованка секції «Правознавство», тема «Булінг: сутність та ключові ознаки під призмою дотримання прав дитини».

5. Дмитришин Роман Анатолійович, вихованець секції «Правознавство», тема «Правове регулювання розвитку аквакультури в контексті продовольчого забезпечення населення України».

6. Великанова Наталія Олександрівна, вихованка секції «Педагогіка», тема «Булінг як одна із форм порушення прав дитини».

Загальна декларація прав людини – перший міжнародно-правовий документ, що проголосив основні права і свободи людини. Прийнятий 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй.

Декларацію ратифікувала більшість держав світу, в тому числі й Україна. Документ проголосив невід’ємне й обов’язкове дотримання широкого кола громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав людини.

Положення Загальної декларації прав людини стали правовою основою для стандартів, прийнятих Радою Європи та національних правових систем, які гарантують неухильне й послідовне дотримання прав людини. Розділ II Конституції України, прийнятої у 1996 році, зафіксував права, свободи та обов’язки людини і громадянина, які відповідають стандартам декларації та іншим міжнародно-правовим актам.  

Усі вихованці Київської МАН, які брали участь у конференції, були нагороджені відповідними сертифікатами. Тези їхніх доповідей будуть опубліковані у електронній збірці матеріалів конференції.

Ми щиро сподіваємося, що в усьому світі, попри всілякі негаразди, будуть виконуватись статті Декларації прав людини, адже конфлікти починаються і минають, а людство живе далі. Вітаємо всіх зі святом та бажаємо мирного неба над головою!