КМАН Київська Мала академія наук

Вітаємо учнів-членів відділення екології та аграрних наук!

Вітаємо учнів-членів відділення екології та аграрних наук! Вітаємо учнів Київської МАН – переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України!


 Відділення екології та аграрних наук 
тема роботи: − «Стійкість до канаміцину бактерій-сапрофітів з ґрунту, у якому вирощувалась генетично модифікована морква»;науковий керівник – Герасименко Ірина Михайлівна, науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, кандидат біологічних наук;
тема роботи − «Виділення та дослідження мікроорганізмів-деструкторів поверхнево-активних речовин»;науковий керівник Карєва Милиця Олександрівна, завідувач лабораторії експериментальної біології Київського Палацу дітей та юнацтва;


тема роботи − «Молекулярно-біологічні особливості ізолятів E. сoli виділених від свиней з ентеритами»;науковий керівник Дудар Людмила Валеріївна, науковий співробітник НВП «Біо-Тест-Лабораторія»;
тема роботи − «Дослідження окремих біолого-екологічних особливостей інтродуцента Magnolia Kobus як перспективного об'єкта для лісопаркового господарства»;науковий керівник − Трофименко Надія Михайлівна, провідний науковий співробітник відділу дендрології та паркознавства Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, кандидат біологічних наук;


тема роботи «Генетична трансформація тютюну рекомбінантним геном інтерферону a2B людини злитий з репортерним білком термостабільною ліхеназою»;науковий керівник Герасименко Ірина Михайлівна, науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, кандидат біологічних наук.