КМАН Київська Мала академія наук

Підсумки Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок

Підсумки Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок У листопаді–січні 2011–2012 рр. відбувся Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок із дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного профілю (наукові відділення філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства), організований Національним центром «Мала академія наук України».


 Конкурс було проведено з метою поліпшення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю, задоволення професійних запитів педагогів, удосконалення організації дослідницької діяльності учнів МАН України. На розгляд журі конкурсу було представлено 83 роботи із 16 областей України, АР Крим і м. Києва. Найбільш активними учасниками стали педагогічні працівники Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Волинської областей та АР Крим. У Всеукраїнському конкурсі взяли участь 88 педагогічних і науково-педагогічних працівників позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, Українського центру оцінювання якості освіти. До складу журі ввійшли науковці Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, Інституту філософії НАН України, Інституту проблем виховання НАПН України, педагоги Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Інституту екології економіки і права, Українського центру оцінювання якості освіти, Науково-методичного центру НЦ МАНУ. Журі конкурсу розглянуло навчальні програми секцій, гуртків дослідницько-експериментального напряму (27), програми елективних курсів за різними науковими напрямами (4), методичні розробки та рекомендації (38), навчально-методичні і методичні посібники (9), проекти, програми заходів для учнів (5). Більшість конкурсних робіт відповідали умовам конкурсу, провідним тенденціям розвитку позашкільної освіти, визначалися сучасним підходом до представлення науково-методичних матеріалів. Однак слід зазначити, що науково-методичний рівень певної частини поданих розробок не відповідав специфіці конкурсу.За результатами оцінювання журі з 83 конкурсних робіт 25 обрано переможцями.Відзначені матеріали характеризуються готовністю до практичного застосування, оригінальністю елементів педагогічного процесу з обдарованими дітьми, ефективним застосуванням інноваційних методів навчання, використанням кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької діяльності, пошуком креативних форм засвоєння знань дітьми дисциплін суспільно-гуманітарного напряму.Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами відповідних ступенів. Найкращі конкурсні роботи рекомендовані до видання. Проведення таких конкурсів МАНУ є необхідним елементом науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю; сприяє створенню банку методичних матеріалів з організації дослідницької діяльності учнів, активізації позакласної та позашкільної роботи з учнями; підтримці творчо працюючих педагогів системи Малої академії наук.                            За матеріалами: http://new.man.gov.ua