КМАН Київська Мала академія наук

Панельна дискусія на тему «Формування критичного мислення сучасної молоді»

Панельна дискусія на тему «Формування критичного мислення сучасної молоді»


1 листопада в рамках проведення освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest» відділення філософії та суспільствознавства КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» та філософський факультет Київського університету імені Тараса Шевченка провели спільний захід –  панельну дискусію на тему «Формування критичного мислення сучасної молоді» для освітян та адміністрацій столичних шкіл.

В умовах реформи системи освіти – Нової української школи – наново перед українськими освітянами та науковцями постали питання виховання в учнів вмінь та навичок з базових навчальних дисциплін, громадянської свідомості, емоційного інтелекту та критичного мислення. Саме про останнє йшлося на панельній дискусії, метою  якої стало формування цілісного уявлення про критичне мислення як одну з умов соціальної успішності молоді.

Директор КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», заслужений працівник сфери послуг, к.хім.н. Поліщук Ірина Юріївна та заступник декана філософського факультету з навчальної роботи, д.філос. н., доцент кафедри логіки Комаха Лариса Григорівна привітали почесне зібрання.

Також у заході взяли участь Кот Тетяна Юріївна, завідувач відділення філософії та суспільствознавства, та Нікіфоров Карен Сергійович, керівник секції теології, релігієзнавства та історії релігії.

Перед учасниками зібрання виступили: Бойченко Михайло Іванович – д.філос.н., професор кафедри теоретичної та практичної філософії; Кононенко Тарас Петрович – завідувач кафедри історії філософії, д.філос.н., професор кафедри історії філософії; Кривда Наталія Юріївна – д.філос.н., професор кафедри історії української філософії та культури; Малкіна Анна Миколаївна – д.політ.н., професор кафедри політичних наук; Сарапін Олександр Васильович – к.філос.н., доцент кафедри релігієзнавства; Кондратьєва Ірина Владиславівна – д.філос.н., професор кафедри релігієзнавства, керівник Центру виховної роботи КНУ імені Тараса Шевченка.

У своїх промовах науковці зазначили, що особистість, здатна продукувати цінні думки, готова до соціальної творчості та безперервної освіти, може бути сформована тільки особливою системою навчання. Окрему увагу було звернено на те, що розвиток критичного мислення сьогодні є пріоритетом навчальної підготовки, адже в умовах інформаційного суспільства, коли будь-які факти легко знайти за допомогою Інтернету, особливо важливо навчити юнаків і дівчат критично осмислювати величезний потік інформації.

Доповідачі відмічали та акцентували увагу на ролі молоді в політиці, участі в державних органах влади – як одного з факторів формування критичного мислення.

У процесі дискусії, яка розгорнулася після основних доповідей, учасники та гості разом заглибилися в теми практичного застосування навичок критичного мислення в освітньому процесі.

Досвід світового розвитку свідчить про потребу критичного осмислення дійсності. Здатність критично проаналізувати минуле дає шанс зрозуміти сьогодення і побачити контури майбутнього.

Відділення філософії та суспільствознавства висловлює щиру вдячність за сприяння в організації та проведенні надзвичайно важливого та актуального на сьогодні науково-практичного дискурсу.