КМАН Київська Мала академія наук

Ноосферний етап розвитку цивілізації – припущення і реальність

Ноосферний етап розвитку цивілізації – припущення і реальність Саме така тема лекції, з якою виступив перед учнями-членами відділення наук про Землю Київської МАН директор Інституту географії НАН України, академік Леонід Григорович Руденко, надзвичайно зацікавила школярів та їхніх наставників. Однією з найважливіших проблем формування ноосфери є питання про місце і роль науки в житті суспільства, про вплив держави на розвиток наукових досліджень.
Володимир Вернадський висловлювався за утворення єдиної (на державному рівні) наукової  думки, що була б вирішальним фактором у ноосфері та створювала б для найближчих поколінь кращі умови життя.Першочергові питання, які необхідно вирішити на цьому шляху, – це «питання про планову, однакову діяльність для оволодіння природою і правильного розподілу багатств, пов'язане з усвідомленням єдності й рівності всіх людей, єдності ноосфери»; ідея про державне об'єднання зусиль людства задля збереження природного біорізноманіття. Адже надзвичайно важливо не тільки як ми використовуємо природні багатства сьогодні, а й те, що ми залишимо у спадок прийдешнім поколінням.

Вражає співзвучність ідей В.І. Вернадського нашому часові. Постановка завдань свідомого регулювання процесу творення ноосфери надзвичайно актуальна для сьогоднішнього дня. До цих завдань учений також зараховував викорінення воєн з життя людства. Велику увагу він приділяв вирішенню завдань демократичних форм організації наукової праці, освіти, поширення знань серед народних мас. Ось далеко неповний перелік проблем, порушених в лекції видатного українського географа Л.Г. Руденка.

Наскільки цікавою була лекція, настільки цікавим виявилося і спілкування юних науковців з Леонідом Григоровичем.