КМАН Київська Мала академія наук

Нас вітають із 10-річчям Київської МАН

Нас вітають із 10-річчям Київської МАН Нам - 10 років, і як же це приємно - отримувати вітання від науково-освітянської еліти Києва та України! Маємо честь приймати на свою адресу такі слова:

Вітаємо Київську Малу академію наук з 10-річчям!


 


Сучасна Україна --  це суспільство перехідного типу. Для такого періоду є важливим виявлення та підтримка обдарованих дітей та молоді, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу. Київська Мала академія наук є одним з таких центрів розвитку та підтримки обдарованої молоді. Вже десять років КМАН виконує головні соціально значущі завдання державної політики у сфері роботи з обдарованою молоддю; громадянське виховання особистості; пошук, розвиток і підтримка здібної, обдарованої, талановитої молоді;  формування соціально адаптованої особистості та її громадського досвіду; пропаганда важливості наукових досліджень, мистецьких пошуків молодих людей та захист їхніх авторських прав; задоволення молоді у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

Розвиток таланту – не завжди природне явище. Велику роль відіграють такі центри, як КМАН, які мають не тільки виявляти талановиту й обдаровану молодь, а й розвивати її здібності. КМАН забезпечує: системну підтримку обдарованій учнівській молоді; допрофесійну підготовку серед учнів старших класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти; формує систему виявлення, навчання, виховання обдарованої учнівської молоді; створює умови для творчої самореалізації та розширення соціально-правових гарантій обдарованої молоді; забезпечує максимальний розвиток особистості учня, який має високий рівень здібностей в одній чи кількох галузях науки з урахуванням його індивідуальних особливостей; здійснює підтримку обдарованої учнівської молоді шляхом створення умов та сучасного освітнього середовища для її творчого та інтелектуального розвитку; залучає учнівську молодь до систематичної науково-дослідної діяльності в різних галузях науки і техніки на базі КМАН; задовольняє освітні потреби обдарованої учнівської молоді шляхом залучення до роботи у наукових секціях; здійснює розробку, налагодження, впровадження ефективних науково-методичних засобів, методів та технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення обдарованої учнівської молоді; впроваджує новітні інноваційні технології навчання;  формує продукт наукової та творчої діяльності; налагоджує співпрацю з науково-дослідними інститутами та вищими навчальними закладами; організовує Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт.

Без акценту на роботу з високоінтелектуальною і талановитою студентською молоддю ми ризикуємо втратити майбутнє в науково-практичній перспективі. КМАН має хороші перспективи і можливості – насамперед, інтелектуальні і організаційні для роботи з обдарованою молоддю.

  ПВНЗ «Київський медичний університет» вітає колектив КМАН з 10-річчям! Бажаємо довгих років продуктивної діяльності, популярності та невпинного професійного зросту, нескінченної мудрості й творчої наснаги. Нехай грандіозні проєкти не зупиняються, а натхнення ніколи не полишає. Наше співробітництво з розвитку обдарованої учнівської молоді триває, і ми певні, що досягнемо успіхів у розвитку творчої, соціально-активної молоді!

 

 

Відповідальний за виконання угоди
про співробітництво з КМАН, завідувач
кафедри громадського здоров’я та мікробіології
ПВНЗ «Київський медичний університет»
д.б.н., професор  Баєва Олена Вікторівна