КМАН Київська Мала академія наук

Конференція «Зміни клімату, навколишнє середовище та сучасне місто»

Конференція «Зміни клімату, навколишнє середовище та сучасне місто» У рамках підготовки до 21-ої Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (СОР 21, Париж, 30 листопада – 11 грудня, 2015 р.) в Києво-Могилянській академії відбулася конференція на тему «Зміни клімату, навколишнє середовище та сучасне місто», організована спільно з Посольством Франції в Україні. З вітальним словом до учасників конференції звернулися президент НаУКМА професор Андрій Мелешевич та Посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон.
Кафедра екології природничого факультету запросила учнів-членів секцій відділення екології та аграрних наук взяти участь у конференції. На стендовій презентації учні показали свої роботи не тільки зенергозбереження,  а й зурбоекології, проблематики валеології, біофізики, апікультури. Учасниками конференції стали  такі учні:Денис Головань з роботою на тему «Карбонові наночастки як новий клас флуорофорів для медико-біологічних та екологічних досліджень»;Ліза Чала − «Фізіологічний стан фотомембран гречки за формування ефективних рослинно-мікробних систем»;

Ростислав Блюм −  «Жирнокислотний аналіз олії рижію посівного, редьки олійної та тифону як сировини для промислового отримання біодизелю»;Богуслав Шандренко  − «Розробка методу отримання кисню за допомогою портативного пристрою»; Ліза Цапок − «Створення селективних сенсорів для визначення парів вуглеводнів (бензену, толуену, гексану) у повітрі»;Владислав Соловей − «Морфофункціональна характеристика клітин при комбінованій дії важких металів та іонізуючого випромінювання»; Настя Нікітіна − «Дослідження грунтопокривних троянд та практичне застосування їх для оптимізації озеленення шкільного подвір`я»; Юля Малиновська − «Медоносні рослини як кормова база бджільництва. Проблеми апікультури».  

Проблематика, яку разом з науковими керівниками намагаються вирішити учні, приємно здивувала учасників конференції. А пані Ізабель Дюмон зацікавила робота з дослідження сортів французької колекції, інтродукованих до Національного ботанічного саду ім.М.М. Гришка.Нагальні питання змін клімату, їхні наслідки для довкілля і суспільства, а також практичні кроки протидії змінам клімату та перетворення наших міст на осередки сталого розвитку стали предметом обговорення конференції, на якій свої доповіді презентували вчені НаУКМА та представники інших наукових установ України, Франції, Польщі, Німеччини.

Необхідно суттєво зменшити рівень викидів парникових газів, а це неможливо без докладання спільних зусиль на всіх рівнях – від глобального до місцевого, від науковця до простого школяра. Кожен з нас робить внесок у зміни клімату, а отже, кожен має зробити свій вибір – політичний, громадянський, особистісний.