КМАН Київська Мала академія наук

Хімія – понад усе!!!

Хімія – понад усе!!! Триває літня практика МАНівців, і в стінах НТУУ «Київський політехнічний інститут» 5 липня відбулася«подорож» лабораторіями хіміко-технологічного факультету, супроводжувана розповіддю про перспективи навчання в університеті, яку залюбки організували для юних дослідників співробітники вишу.


Спочатку з вітальним словом до всіх присутніх звернувся декан ХТФ, доктор технічних наук, професор Ігор Михайлович Астрелін. Він ознайомив усіх з історією розвитку та науковим  становленням хіміко-технологічного факультету, який належить до найавторитетніших у світовій хімічній науці навчальних закладів. Ігор Михайлович також підкреслив значення хімії та хімічних технологій для зростання добробуту людей і підтримання екологічного здоров'я нашої планети. З хімією пов’язаний розвиток галузей всього народного господарства. Він зауважив, що, рухаючись в напрямку глобалізації, індустріалізації та комп’ютеризації, вже на етапах розробки новітніх технологій та впровадження нових матеріалів у виробничо-технологічні процеси, вчені повинні дбати про мінімізацію екологічної шкоди утворених відходів. Критерій екологічності товарів та послуг поступово стає основним індикатором конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, тому  факультет готує фахiвцiв з багатьох напрямів теоретичної і прикладної хiмiї, які не тільки можуть  вести дослідження з тонкого абовеликотонажного синтезу нових органічних iнеорганічних сполук рiзноманiтного призначення – від лiкiв, інгібіторів, корозії до матерiалiв електронної та космічної техніки, а й здатні розробляти iпроектувати новiтнiекологічно чисті хiмiчнiтехнології.

Користуючись нагодою, Ігор Михайлович нагородив дипломами та грамотами учасників конкурсу в рамках проекту «Дивне творіння вода»:І місце:
ІІ місце:
ІІІ місце:
Нагороджено грамотами за активну участь у проекті було рештуучасників, а саме:
Далі учнів привітав доцент кафедри хімічної технології композиційних матеріалів, кандидат технічних наук Володимир Володимирович Токарчук. Він розповів про створення та розробку комплексних технологій виробництва екологічно чистих композиційних покриттів та матеріалів з використанням вторинних продуктів виробництва, транспортно-захисних контейнерів для збереження екологічно шкідливих, токсичних та радіоактивних відходів; розробку високоефективного препарату для очистки поверхні водоймищ і стічних вод від нафтопродуктів.

Особливо цікавою виявилась доповідь асистента кафедри технології електрохімічних виробництв, кандидата технічних наук Юлії Сергіївни Мірошниченко. Вона детально ознайомила присутніх з існуючими перспективними спеціальностями факультету з можливим стажуванням за кордоном, з найпрестижнішими міжнародними компаніями, що потребують фахівців саме з «КПІ». Юлія Сергіївна також розповіла, що у будь-якому сучасному виробі є металеві деталі, що потребують модифікації властивостей поверхні, тому нанесення захисних і декоративних металевих і композиційних покриттів та одержання хімічних продуктів електролізом – це основні виробництва у галузі технічної електрохімії, а одержання хімічних продуктів електролізом іноді є єдиним рентабельним способом їх синтезу. Всі ці процеси базуються на законі Фарадея, який абсолютно кількісно регламентує явища перенесення електрики з металів, металоїдів і напівпровідників у розчини електролітів.

Після цікавої бесіди Юлія Сергіївна запросила всіх учасників взяти участь у навчальному практикумі на кафедрі технології електрохімічних виробництв, де учні разом з помічниками кафедри виконували такі досліди:- одержання водню електрохімічним розкладом води;- анодне полірування мідної пластини;- електрохімічне нанесення цинкового покриття на мідну пластину.Андрій Олегович Кушко, старший викладач, кандидат хімічних наук,не тільки досить ґрунтовно розповів про кафедру органічної хімії та технології органічних речовин,  аще й запросив відвідати нещодавно створену науково-дослідницьку лабораторію та ознайомитися з основними принципами її роботи.

Основний практикум на кафедрі технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології провів асистент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології, кандидат технічних наук Григорій Володимирович Кримець.Він провів порівняльний дослід  якості води різних джерел. Для аналізу було взято зразки настінної води з Горіхувастих ставків (Голосієво), зі ставу Горащиха та водопровідної води з Пущі-Водиці. Григорій Володимирович розповів про органолептичні та основні показники експрес-аналізу води. Було проведено аналіз рН показника, солевмісту та окисно-відновного потенціалу. МАНівці  із задоволенням взяли участь у проведенні дослідження та спостерігали за змінами показників, описуючи та порівнюючи результати. Загалом заняття виявилось цікавим та продуктивним.

На завершення у Великій хімічній аудиторії співробітниками кафедри загальної та неорганічної хімії: старшим викладачем Качоровською Ольгою Петрівною, провідним інженером Оленою Анатоліївною Шурановою та лаборантом Іриною Трофіменко була проведена «Хімічна вистава».Найяскравішими та найбільш захопливими були такі демонстрації:
  1. бурхлива  взаємодія металічного Кальцію з водою;


  2.  гасіння свічок вмістом пустої склянки;


  3.  «Зелена пожежа»;


  4. «Фараонові змії»;


  5.  «Виверження вулкана» (вулкан Рудольфа Бьоттгера);


  6. бенгальські вогні;


  7. вибух палаючої суміші (вибух водню і кисню);


  8.  вибух бертолетової солі з фосфором.Захвату дітей не було меж. МАНівці висловлювали щиру вдячність співробітникам університету, обіцяючи обов`язково завітати ще. На нашу думку, такі заходи є дуже важливими для як для учнів, так і для викладачів, адже вони дають змогу зацікавити сучасного школяра, правильно зорієнтувати процес навчання та йти пліч-о-пліч з часом.