КМАН Київська Мала академія наук

ХХV Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи»

ХХV Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання: Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи» 3-4 грудня 2020 року в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику відбулася ювілейна ХХV Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання», в роботі якої в онлайн режимі взяли участь керівники та учні відділення історії Київської МАН. Цього року її основною темою стала відбудова християнських святинь України.

Пленарне засідання відкрив в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Олександр Рудник. Він привітав учасників конференції, нагадав історію її започаткування та проведення, намітив шляхи подальшого розвитку.

Враховуючи карантинні заходи, спричинені поширенням вірусу COVID-19, кількість учасників з очною формою виступів було обмежено. Зокрема, на пленарному засіданні учасники представили п’ять доповідей, присвячених дослідженню нерухомих і рухомих пам’яток Києво-Печерської лаври, історії Церкви та українського музейництва.

Роботу конференції продовжили секційні засідання, два з яких - «Історичні та джерелознавчі дослідження, історія музейництва» та «Археологічні дослідження сакральних пам’яток» - проходили тільки у режимі онлайн, а ще два – «Мистецтвознавчі аспекти вивчення сакральних пам’яток» та «Охорона та реставрація рухомих та нерухомих пам’яток» – за присутності окремих доповідачів.

Традиційно, ще до початку конференції, була надрукована збірка її матеріалів, в якій опубліковано 50 тематичних статей, що є  результатами  новітніх досліджень у галузях історії, археології, мистецтвознавства, реставрації, пам’яткознавства та музеєзнавства.