КМАН Київська Мала академія наук

Глобальна взаємодія та інтеграція у вивченні іноземних мов – один з пріоритетних напрямів освітньої діяльності держав світу

Глобальна взаємодія та інтеграція у вивченні іноземних мов – один з пріоритетних напрямів освітньої діяльності держав світу


26 грудня відбулася звітна конференція Інституту педагогіки НАПН України, в ході якої було проведення секційне засідання відділу навчання іноземних мов ІП НАПНУ. Вів засідання доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України В.Г. Редько. Серед запрошених для виступу на форумі науковців була присутня  керівник секції іспанської мови відділення іноземної філології та зарубіжної літератури КМАН Рябченко К.А.

У своїй промові Катерина Андріївна зазначила, що у сучасних умовах розвитку загальноєвропейської і глобальної взаємодії та інтеграції знання іноземних мов і їх викладання визначається як один з пріоритетних напрямів освітньої діяльності держав світу. Зростання контактів між народами та країнами визначає зміни в бік соціокультурних пріоритетів у галузі освіти.  Сьогоднішньому вчителю важливо усвідомити, що перехід до компетентнісного підходу у процесі викладання іноземних мов означає переорієнтацію із процесу на результат освіти в діяльнісному вимірі, у зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, навичок  і вмінь на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. 

Засідання було дуже плідним, підсумком якого стали розроблені  плани на майбутню співпрацю.