КМАН Київська Мала академія наук

Гідрологічні спостереження на р. Дніпро та якість води з різних джерел

Гідрологічні спостереження на р. Дніпро та якість води з різних джерел З такими основними аспектами діяльності гідрологічної станції «Київ» ознайомились учні відділення наук про Землю Київської МАН на черговому практичному занятті, що відбулося 7 червня.


Заслужений природоохоронець України В’ячеслав Миколайович Ліпінський розповів про те, як вивчається  гідрометеорологічний режим Дніпра, як ведеться обробка, систематизація та узагальнення результатів спостережень.Цікаво було юним науковцям побачити відмітки найвищого та найнижчого рівнів води в річці Дніпро, ознайомитись з тим, як ведеться спостереження за забрудненням атмосферного повітря.

Вже гарною традицією стало проведення  аналізу води на гідрологічній станції «Київ».Асистент кафедри технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», кандидат технічних наук Григорій Володимирович Кримець, співпрацюючи з відділенням хімії та біології, зробив експрес-аналіз зразків води. Він провів порівняльний дослід  якості води з різних джерел. Для аналізу було взято зразки води зі свердловини в Чернігівській області, водопровідної та з річки Дніпро. Григорій Володимирович  розповів про органолептичні та основні показники експрес-аналізу води. Було проведено аналіз рН показника, солевмісту та окисно-відновного потенціалу.

МАНівці  із задоволенням взяли участь у проведенні дослідження, почергово спробувавши власноруч провести експеримент, спостерігали за змінами показників, описуючи та порівнюючи результати. У всіх зразках води показники виявились у межах норми, лише варіював окисно-відновний потенціал та  показник солевмісту.Після закінчення експерименту присутні зацікавились методиками очищення води в домашніх умовах за допомогою срібла та активованого вугілля, обговорювали  корисність і шкідливість використання бутильованої та водопровідної  води. Виявляється, що не вся бутильована вода насправді може відповідати показникам якості води, і не вся водопровідна настільки шкідлива у порівнянні.