КМАН Київська Мала академія наук

Дізнаваймося багато цікавого про Комплексні Числа!

Дізнаваймося багато цікавого про Комплексні Числа! 1 та 2 лютого співробітниця відділення математики Софія Гурака провела дві онлайн-лекції для любителів математики: «Комплексні числа та дії над ними» й «Тригонометрична форма комплексних чисел».

Перша лекція розкрила історію виникнення та розвитку комплексних чисел. Було дано означення числової множини для комплексних чисел та з’ясовано її співвідношення з іншими відомими числовими множинами, такими як дійсні числа, раціональні та ірраціональні, натуральні й цілі. Слухачам були запропоновані задачі на закріплення  теоретичної інформації про комплексні числа.

Друга лекція була присвячена поняттям аргументу та головного аргументу комплексного числа, особливостям розташування та співвідношення аргументів комплексно спряжених чисел, питанням множення та ділення комплексних чисел, заданих у тригонометричній та геометричній формах, піднесення комплексних чисел до n-го степеня, добування кореня n-го степеня з комплексного числа, формулі Муавра. Також були розглянуті задачі на гомотетію та приклади застосування комплексних чисел для розв’язання геометричних задач.

Учасники заходу із захопленням слухали цікаву інформацію, запитували та отримували змістовні й вичерпні відповіді.

До нових зустрічей! Попереду ще багато цікавого!