КМАН Київська Мала академія наук

Українська мова в графіті Софії Київської!

Українська мова в графіті Софії Київської! 18 березня відділення історії Київської МАН продовжило Музейний марафон - 2022. Цього разу темою нашої онлайн зустрічі стала «Українська мова в графіті Софії Київської» зі заступником генерального директора Національного заповідника "Софія Київська", доктором історичних наук, випускником Київської МАН В’ячеславом Васильовичем Корнієнком – відомим істориком, візантологом, археографом, музеєзнавцем, фахівцем в галузі середньовічної та ранньомодерної епіграфіки України.

У 2015 році він захистив  докторську дисертацію на тему «Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела». Довгий шлях праці над цією темою В’ячеслав Васильович розпочинав ще в далеких 90-х роках в секції археології Київської МАН ( керівник Олена Миколаївна Кухарська). На сьогодні він  автор та співавтор понад 200 наукових та науково-популярних праць, опублікованих в українських та зарубіжних наукових виданнях, в тому числі п’ятнадцяти монографій та двох навчальних посібників.


Упродовж 10 років дослідником до наукового обігу введено майже 7500 графіті – неофіційних написів і рисунків, залишених  у давнину на фресках кліриками й мирянами. Такої кількості графіті    не знайдено в жодному храмі. Це засвідчує значення Святої Софії в історичному та повсякденному житті народу. Унікальну інформацію містять графіті Софії Київської. Сьогодні це цілий літопис життя храму, не тільки Києва, а і всієї Русі-України. 
В своїй лекції В’ячеслав Васильович розповів про стародавні графіті як важливе джерело для вивчення різноманітних напрямків історичних студій – досліджень у галузі історії України, історичної лінгвістики, генеалогії, біографістики, геральдики, мистецтвознавства, історії книги тощо. 
Одним з головних проявів цінності графіті як історичного джерела є їх автентичність, безпосередній зв’язок з історико-культурним середовищем, в якому вони виникли. Незамінними вони   є для вивчення духовності середньовічної людини, адже прямо показують сприйняття нею навколишнього світу та її місця в ньому.      А головне – на конкретних прикладах професійно доказав:  середньовічні написи-графіті Софії Київської свідчать, що розмовною мовою Київської Русі у ХІ-ХІІ століттях була саме українська мова.


Свята Софія доносить до нас живий голос наших пращурів.
Пишаємось випускниками нашого відділення історії!


Щоб прослухати лекцію натисніть на зображення: