КМАН Київська Мала академія наук

Х науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи»

Х науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» 29–30 вересня проходила ювілейна Х науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи», в роботі якої взяли участь вихованці та керівники відділення історії Київської МАН. Співорганізаторами виступили Національний заповідник «Києво-Печерська лавра», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України й кафедра ЮНЕСКО НАПН України «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

Сьогодні у світовому просторі спостерігається підсилення уваги громадськості до музею як інституції, значно зросла його роль у суспільному житті. В Україні існує понад п’ять тисяч різноманітних музеїв, і музейна педагогіка як напрям освітньої діяльності набуває все більшого значення. Нині в умовах війни актуалізуються проблеми утвердження української ідентичності, потреба оновлення змісту освіти на основі ціннісного вивчення надбань української культури, що акумульовано насамперед у музейних осередках. Означене питання стало ключовим на цьогорічній конференції.

У конференції взяли участь представники наукових, навчальних, музейних установ Києва, Полтави, Львова, Чернівців, Вінницької та Черкаської областей. Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Георгій Філіпчук окреслив соціокультурну місію українського музею як суспільного інституту збереження і зміцнення національної ідентичності. Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, завідувач Науково-навчальної лабораторії музейної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка Олексій Караманов схарактеризував можливості смарт-освіти у контексті організації комунікації у просторі музею. Доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександр Кучерявий означив функції музеїв як засобів посилення культурологічної підготовки викладачів вищої педагогічної школи у воєнний час. Історик, педагог Анатолій Горовий поділився досвідом організації музейних вистав та фільмів на основі документальних фактів з історії України. Кандидат філологічних наук, доцент, експерт Команди підтримки реформ МОН Оксана Івасюк схарактеризувала особливості реалізації принципів музейної педагогіки у Новій українській школі. Вчитель музичного мистецтва СЗШ № 50 м. Львова Ольга Железник висвітлила досвід едукаційної співпраці її школи та Музею «Львів Стародавній» у межах проведення Днів європейської спадщини у Львові. Учений секретар Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Наталія Горська ознайомила з результатами контент-аналізу відгуків про відвідання музею, що є важливими засобами комунікації з відвідувачами музею. Завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу етнографії Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Марія Пісцова проаналізувала результати реалізації програми «Етнографічні студії з Полтавським краєзнавчим», а науковий співробітник наукової бібліотеки того ж музею Світлана Капко представила досвід створення і використання коміксів у музейній педагогіці.

По завершенні конференції відбулася презентація екскурсійного проєкту «Таємниці підземних споруд Верхньої лаври» у форматі практичного заняття на території Заповідника, яку провели фахівець І категорії відділу музейно-освітньої роботи Ірина Халіль і начальник відділу Олег Топилко.

За результатами заходу видано збірник матеріалів: Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Десятої науково-практичної конференції (29–30 вересня 2022 р.) / Національний заповідник «Києво-Печерська лавра».