КМАН Київська Мала академія наук

Для підвищення професійної майстерності освітян

Для підвищення професійної майстерності освітян Київська Мала академія наук в рамках співпраці з Центром професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва пропонує низку заходів для освітян, а саме дистанційні курси з підвищення професійної майстерності. Всі учасники отримують сертифікати.

З 3 по 17 грудня 2022 року запрошуємо на дистанційний курс для педагогів «НАУКОВИЙ МЕТОД В УМОВАХ ВІЙНИ».

Тривалість курсу складає 10 академічних годин, що дорівнює 0,3 кредиту ЄКТС.

З 7 по 29 грудня 2022 року пропонуємо втяти участь  у дистанційному курсі (семінар практикум) для педагогів «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ».

Матеріал курсу структуровано за 3-ма модулями.

Всі учасники, які відвідають не менш 60% лекцій та виконають не менше 80% завдань для самостійного опрацювання, отримають сертифікат на 30 годин /1 кредит ЄКТС.

Отримати більше інформації про курси та зареєструватись на обраний можна за посиланням:

https://kman.org.ua/ua/Storinka-pedahoha